Terroristernas bevis

Publicerad: 2011-08-27
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/13191
Datum: 1432-02-01/2011-01-01
https://www.youtube.com/watch?v=eEcCkX1-5tQ

 

Fråga: Vilka är bevisen som sprängattentatsmännen bygger sin teori på?

Svar: De har många tvivel. Det största och farligaste är att de använder sig av mindre klara bevis utan att referera dem till de klara och tydliga bevisen. De refererar inte det oklara till det klara som förklarar och förtydligar det. Det tar ett bevis och lämnar andra bevis som begränsar, förklarar eller specificerar dem. Denna nivå har endast de lärda kunskap om. Vad gäller de okunniga och nybörjarna, så har de inte kunskap om den. Detta är ett av de största tvivlen i denna fråga.

Ett annat är att de blint följer och lyder folk som saknar kunskap, men som säger sig ha kunskap utan att vara kunniga, eller fienden som klär sig i islams kläder och vill förstöra för islam.