Terroristerna är värre än Khawâridj

Publicerad: 2009-06-12
Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: Föreläsning “Ahkâm Qitâl Ahl-il-Baghy”

Fråga: Anses de som står bakom sprängattentaten i detta land vara rebeller (Bughât) eller Khawâridj?

Svar: De är värre än Khawâridj. Khawâridj brukade inte göra vad dessa gör. De är alltså Khawâridj och mer. De har gått förbi Khawâridj. Khawâridj gick inte in i hem och dödade barn och alla andra de fann däri. Khawâridj gjorde inte det.

De enda som gör liknande handlingar är Qarâmitah. Dessa handlingar liknar mest Qarâmitahs handlingar.