Terrorister ska kallas för Khawâridj

Fråga: Är sprängattentatsmän Khawâridj?

Svar: I grund och botten är de Khawâridj. Sedan har deras ondska eskalerat och gått om Khawâridj. Khawâridj brukade inte spränga hem, bostäder och affärer. De gjorde inget sådant, de utförde inga sådana mord. Khawâridj krigade på frontlinjen. De angrep inte tryggade människors hem. De skrämde inte kvinnor och barn. De är värre än Khawâridj. De kommer alltså från Khawâridj, men de har gått om dem. De påminner om Qarâmitah och hemliga nätverk. Deras tänk härstammar dock från Khawâridj. Med tiden har de utvecklats varvid de har gått om Khawâridj. De är värre än de. Det är inte tillåtet att dra sig för att kalla dem för Khawâridj. Ty de är ju Khawâridj i grund och botten och till och med värre än så.