Terrorister och Khawâridj har ingenting med Salafiyyah att göra

Shaykh Sâlih bin Sa´d as-Suhaymî

Fråga: I vissa länder beskrivs Salafiyyûn som terrorister, framför allt i medierna…

Svar: Salafiyyah, Sunnah, Ahl-us-Sunnah, islam, Ahl-ul-Hadith, Stödda och Räddade gruppen är namn på en och samma grupp, nämligen den grupp som vidhåller det som profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och hans följeslagare följde.

Beträffande de avvikande sekter som förlovar muslimers blod och kallar sig själva för något av de omnämnda namnen, är de opassande i förhållande till dem. De förtjänar inte att kallas för dem. Exempelvis kallar sig vissa för ”jihadistiska salafister”. De är ingenting annat än sabbotörer. De är inga kämpar, inte heller besitter de en myrvikt av Salafiyyah. Låt oss därför akta oss för argumentationsfel.