Terrorister är Khawâridj

´Allâmah Ahmad bin Yahyâ an-Nadjmî (d. 1429)

at-Tâ’ifah an-Nâdjiyah al-Mansûrah, sid. 49-50

Alla dessa rapporterade drag om Khawâridj som revolterar mot makthavarna kan implementeras på den uppstickande grupp idag som med all rätt kallas för ”terrorister”, ty de använder sig av bedrägeri och dubbelmoral. När de säger att de visst är under trohetsed till makthavaren, syftar de på gruppens väntade ledare, något gruppens ledare själv har konkretiserat. Dock är skillnaden mellan dem och de gamla Khawâridj är att dagens Khawâridj brukar hyckleri och dubbelmoral. De har anammat allt ont från alla innovationer.