Terrorismens nackdelar

Beträffande det skrämmande sprängattentatet i Riyâdh som avviker från naturligheten, så hatar alla naturliga och friska människor orättvisa angrepp och betraktar dem som syndiga. Vad har drabbade muslimer gjort för att drabbas av detta? Vad har allierade och tryggade otrogna gjort för att drabbas av detta? Vad har barn och gamlingar gjort för att drabbas av detta? Dådet är syndigt och kan inte rättfärdigas på något som helst sätt.

Vad dess nackdelar beträffar, så är några av dem:

1 – Det trotsar Allâh och Hans sändebud och kränker Allâhs helgd. Det provocerar fram Allâhs, änglarnas och alla människors förbannelse varefter ingenting godtas av dess utövare.

2 – Islams rykte svärtas. Islams fiender kommer att utnyttja läget för att svärta islams rykte och locka folk från islam, trots att islam har ingenting med saken att göra. Islam står för ärlighet, fromhet och lojalitet och varnar för dessa illdåd å det hårdaste.

3 – Folk i inlandet och utlandet kommer att anklaga de religiösa muslimerna för detta, trots att vi är övertygade om att riktigt religiösa muslimer accepterar inte alls dessa illdåd. Faktum är att de tar avstånd från dem och fördömer dem hårt. Den religiöse muslimen dyrkar ju Allâh utmed Hans vilja och inte utmed sin drift som är baserad på vilda känslor och avvikande metoder.

4 – Lekmän som är okunniga om islam kommer att se fientligt, skräckslaget och aktsamt på religiösa och oskyldiga muslimer. Jag har hört hur vissa ignoranta lekmän varnar sina söner för religiositet.

5 – Det orsakar kaos i detta land som ska vara det säkraste och stabilaste landet i världen. Ty där ligger Allâhs hus Ka´bah och där upprätthålls människors världsliga och jordiska välfärd.

6 – Det har ruinerat liv och egendomar.