Terrorismen är förbjuden överallt

Publicerad: 2009-12-26
Författare: ´Allâmah ´Alî bin Nâsir al-Faqîhî
Källa: Dagstidningen ”al-Madînah”, sid. 4
Datum: 1426-07-14/2005-08-19

 

Det råder inga tvivel om att den villfarna sektens handlingar är förbjudna och fördömda överallt. Muslimernas blod är förbjudna att spillas oavsett plats. Det är dock allvarligare i Makkah och al-Madînah. Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) helgade al-Madînah på samma sätt som Ibrâhîm helgade Makkah. Om det hör till Makkahs helgd att det är förbjudet att hugga ned dess träd, är blodutgjutelse ännu mer förbjudet.

Helt visst är den vilseledda terrorismens handlingars första och främsta mål helgade liv som inte är tillåtna att ofreda. Till dem hör muslimerna och de otrogna som har blivit lovade säkerhet.

Förbudet i att ta sig an brott och innovationer i al-Madînah är tydliga och kända i sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) autentiska rapporteringar. Alla känner till hadîthen att Allâhs förbannelse vilar över den som innoverar en innovation eller hyser en innovatör i al-Madînah. Alla känner till denna förbannelse. Denna förbannelse omfattar alla som medverkar i innovationer som fordrar denna förbannelse. Den gäller både planläggarna, utförarna och andra. Detsamma gäller dem som hyser dem, håller tyst om dem och låter bli att underrätta säkerhetstjänsten om dem.

Under våra lektioner i profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ädla moské varnar vi ungdomarna för denna sekts farliga ideologi och dess fördömda konsekvenser.