Terrorism gagnar inte islam alls

Fråga: Idag pratar alla om att likvidera terrorismen. Vad betyder terrorismen ur ett religiöst perspektiv? Hur är det bästa sättet att likvidera den?

Svar: Terrorism står för att skrämma och terrorisera tryggade människor med hjälp av sprängattentat, förstörelse, flygplanskapningar och stråtröveri. Dels medför den ingen föreskriven välfärd och dels nyttar den inte religionen. Den är förbjuden i islam på grund av skadorna och ondskan som den medför. I islam är det kamp för Allâhs sak som är föreskriven. Kamp har dess föreskrivna regler som nämns i dogmatiska och Fiqh-böcker som är överensstämmande med Qur’ânen, Sunnah och Salafs metodik.