Terrorism är inte från islam

Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

https://www.youtube.com/watch?v=q16T_telIdE

De tittar märkligt på dem, men det skadar inte dem så länge de vidhåller sin religion. Visst, var inte udda. Ha inte avvikande ideologier. Var inte sabotör. Var inte terrorist som dödar folk orättvist. Det är inte islam. Det är inte islam att du förstör och är terrorist. Det är inte islam. Att du beskyller folk orättvist för otro är inte islam. Islam är den sanna religion som har sin röst och sina regler. Du måste lära dig islam och inte anamma religionen utifrån blint följe eller folks åsikter. Lär dig islam via Qur’ânen och Sunnah. Det gör du genom att studera och inte bara genom att läsa för dig själv. Studera under de lärde så att du lär dig sann islam. Det finns alltså många religiösa, men bara ett fåtal vidhåller den sanna religionen. Tänk på det!