Terrorattacken i Paris förkastas av islam

Generalsekreteraren för styrelsen Kibâr-ul-´Ulamâ’ i Saudiarabien fördömde terrorattackerna i Frankrikes huvudstad Paris som ledde till att många människor miste livet och sårades.

Styrelsens generalsekreterare poängterade att terrorattackerna förkastas av islam och motsäger dess värderingar som är en nåd till skapelserna. Den klargjorde att såväl dessa terrorattacker som andra är bara en fortsättning på terrorn som den brottsliga syriska regimen och dess allierade utsätter det syriska folket för i form av tunnbomber. Ur den regimen har ISIS uppstått, en terrorgrupp som turas om med Bashshârs regim. Det är på grund av att världen blundar för det som dessa brott har ägt rum.

Generalsekreteraren anvisade också att terrorismen skall utrotas genom bekämpning av alla terrorgrupper utan hänsyn till vilken terrorgrupp som bidrar med någon form av nytta.