Televiserade tal och föreläsningar

Imâm ´Abdul-´Azîz bin ´Abdillâh bin Bâz (d. 1420)

https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=gVQKYAPLwHc&feature=youtu.be

Förr brukade jag förhålla mig passivt till inspelade föreläsningar och seminarium. Jag var obekväm och missnöjd med att föreläsningar spelades in. Med tiden insåg jag att de gagnar den muslimska allmänheten så att den kan gagnas av televiserade tal och föreläsningar. Ty om bilder i identitetshandlingar är tillåtna för att de består av individuell fördel och individuellt behov, kan sådant som gagnar hela folkmassor inte vara mindre tillåtet. Sålunda ser jag inte så allvarligt på att förmena inspelning av föreläsningar och seminarium. Visserligen har den förmenande åsikten en poäng, men numera anser jag att en allomfattande fördel förefaller väga tyngre än en individuell sådan, såsom bild till identitetshandlingar.