Telefonnumret till Allâh

Fråga: Är det hövligt att säga:

”Om du vill ta kontakt med skapelsernas Herre så skall du ringa 24434.”

Kan du rebusen?

Svar: Nej.

Frågeställare: 2 för två Raka´ât Fadjr, 4 för Dhuhr, 4 för ´Asr, 3 för Maghrib och 4 för ´Ishâ’. Är det syndigt att säga så?

Svar: Om det inte är syndigt så är det åtminstone föraktfullt. Utan hänsyn till rebusen som anvisar dyrkan och böner, fördömer jag uttrycket ”om du vill komma till Allâh”. Vissa Sûfiyyah brukar säga:

”Ta oss till Dig.”

Jag ser inte positivt på detta Sûfî-uttryck. Till synes är det skrämmande att komma till Allâh eftersom Sûfiyyah syftar på panenteism när de säger så. Om man avser att komma till Allâhs gåvor och lycksalighet så är det okej sett till avsikten till skillnad ifrån uttrycket. Till följd därav ser jag inte positivt på begreppet ”att komma till Allâh”.