Telefonen – ett tecken på Allâhs storhet

Jag lovprisar Allâh (tabârak wa ta´âlâ) för att ha underlättat för oss detta möte trots avståndet. Det hör till Allâhs budskap att Han krymper dessa avstånd och får dem att bli nära. Han får det avlägsna till att bli nära. Lov och pris tillkommer Allâh.

Detta bevisar Allâhs (tabârak wa ta´âlâ) väldighet och Hans ordning på skapelsen. Det bevisar också att det finns läggningar som Han ordnar och bemästrar så att människorna kan gagnas av dem utmed den kunskap om skapelsens hemligheter som Han förser dem med.