Tecknaren och fotografen är avbildare

165 – al-Bukhârî rapporterade från Sa´îd bin Abîl-Hasan som sade:

”Jag var hos Ibn ´Abbâs när en man kom och sade: ”Ibn ´Abbâs! Jag är en man som lever på hantverk. Jag gör dessa avbildningar.” Ibn ´Abbâs sade: ”Jag skall inte berätta för dig något annat än det jag hörde från Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Jag hörde honom säga:

”Den som avbildar en bild kommer att straffas av Allâh och få i uppdrag att blåsa själ i den på Domedagen, vilket han aldrig kommer att lyckas med.” Mannen blev mycket arg och obekväm varpå Ibn ´Abbâs sade: ”Ve dig! Om du vägrar får du hålla dig till dessa träd och allt annat själlöst.”

Den är autentisk.

Hadîthen är allmän och gäller alla avbildare inklusive tecknaren som målar tavlor för hand och fotografen. Ty båda är avbildare sett till språket och traditionen.