Tecknade filmer och de lärda på TV

Publicerad: 2010-07-11
Talare: Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn
Källa: Fatâwâ al-´Aqîdah, sid. 677-678

 

Fråga: Hur lyder domen för tecknade filmer? Vad anser ni om de lärda som är med på TV?

Svar: Vad tecknade filmer beträffar, är det en tveksam fråga om figurerna är tecknade i mänskliga gestalter. Anses de höra till verkliga bilder eller inte? Det verkar snarare som om de inte gör det.

Skulle figurerna däremot inte vara tecknade i mänskliga gestalter, är det tillåtet att titta på dem förutsatt att de inte består av förbjudna faktorer som musik samt att de inte får en att lämna obligatoriska handlingar.

Att vissa lärda är med på TV, anses det höra till Idjtihâd-frågorna. Om de har rätt, belönas de med två belöningar, och om de har fel, belönas de med en belöning. De lärda som vill väl avser att sprida kunskap och Sharî´ahs regler. TV är den klaraste och tydligaste median. Den är mest utspridd. Det finns ingenting människan håller så hårt fast vid, som vid TV:n. De anser att om inte de är med på TV, kommer någon annan, vars tal må vara långt bort från sanningen, vara det. I stället tycker de att de skall råda människorna och hindra andra tala utan kunskap och till följd därav fara vilse och leda andra vilse.