Tecknade filmer för att stimulera barnen

Fråga: Får vi ha barnkanaler i hemmen så att barnen kan lära sig och titta på tecknade filmer? Vi tycker att det är svårt att sysselsätta barnen på tillåtna och nyttiga sätt på deras fritid.

Svar: Du har därmed sysselsatt dem på ett förbjudet sätt, nämligen med bilder och med tecknade filmer till och med. Tecknade filmer är än värre. Vissa tecknade figurer talar också. Det är allvarligt. Det är inte tillåtet. Skaffa tillåtna leksaker till barnen och sysselsätt dem med dem. Däri finns inga bilder eller något annat förbjudet.