Tecken på ett ouppriktigt kall

Hur kan de säga att det inte är tid för att klassificera hadîther som autentiska och svaga och att skilja mellan Sunnah och innovationer? Vad måste vi göra då för tillfället? Vi måste arbeta för att utropa ett islamiskt land. Hur skall ett islamiskt land vara då? Det skall vara utmed kunskap, inte utmed okunnighet. Det är märkliga motsägelser. Detta nödgar oss att säga ibland att många Hizbiyyûn är ouppriktiga när de kallar till islam även om det är en allmän islam. De är inte uppriktiga. Varför inte? För att de inte bryr sig om islams förståelse.