Tecken före Domedagen

2901 – Abû Khaythamah Zuhayr bin Harb, Ishâq bin Ibrâhîm och Ibn Abî ´Umar al-Makkî berättade för oss: Sufyân bin ´Uyaynah berättade för oss, från al-Furât al-Qazzâz, från Abût-Tufayl,
från Hudhayfah bin Usayd al-Ghifârî som sade:

”Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) kom ut till oss medan vi satt och diskuterade. Han sade: ”Vad diskuterar ni om?” Vi sade: ”Vi diskuterar om Domedagen.” Då sade han: ”Domedagen kommer inte att äga rum förrän ni ser tio tecken.” Därefter nämnde han:

1 – Röken.

2 – ad-Dadjdjâl.

3 – Djuret.

4 – Solens uppgång från väst.

5 – ´Îsâ bin Maryams (´alayhis-salâm) nedstigning.

6 – Ya’djûdj och Ma’djûdj.

7 – Tre jordskred: en i öster.

8 – En i väster.

9 – En på den Arabiska halvön.

10 – Det sista är en eld som ska komma från Jemen. Den kommer att få människorna att sluta sig till deras samlingsplats.