Tayammum på lik

Fråga: Ni sade att vid vattenbrist ska det göras Tayammum på liket. Är det tvättarens eller likets händer som ska slås mot jord?

Svar: Inte likets händer. Slag mot jord kräver avsikt. Liket har ingen avsikt. Det är den levande som slår på jorden och sedan stryker likets ansikte och händer med sina händer.