Tayammum inför varje bön

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/132-133)

171 – Min fader sade:

”Den som tänker bruka Tayammum måste först leta efter vatten. Det är först när han gör det och inte hittar vatten som han får göra Tayammum. ´Abdul-Wârith återberättade ´Âmir al-Ahwal, från Nâfi´ som berättade att Ibn ´Umar gjorde Tayammum inför varje bön.”

172 – Jag hörde min fader bli frågad om en man som gör Tayammum och sedan ber Dhuhr varefter ´Asr infaller innan hans tvagning bryts. Han svarade:

”Han ska göra Tayammum inför varje bön.”

173 – Jag frågade min fader hur många gånga böner en person kan be med sin Tayammum. Han svarade:

”Han ska göra Tayammum inför varje bön. Det rapporteras att Ibn ´Umar gjorde Tayammum inför varje bön. Därtill måste han leta efter vatten.”