Tayammum förlovar det tvagning förlovar

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Fatâwâ al-´Irâqiyyah (1/315)

Alla som får lov att be efter Tayammum till följd av sexuell orenhet eller mindre dito, får även läsa Qur’ânen utanför bön, vidröra Qur’ânen, be frivilliga böner, exorcisera med Qur’ânen och dylikt. Bön väger ju tyngre än läsning. Om det är tillåtet att be efter Tayammum kan det inte vara mindre tillåtet att läsa Qur’ânen efter Tayammum. Ty det är högre i tak när det kommer till allmän läsning än läsning i bön eftersom den orene kan läsa Qur’ânen utanför bönen. Allt man kan göra efter rening med vatten kan göras efter rening med jord förutsatt att vatten är obefintligt eller skadligt att brukas.