Tayammum ersätter tvagning

´Allâmah Muqbil bin Hâdî al-Wâdi´î (d. 1422)

Qam´-ul-Mu´ânid, sid. 300-301

Fråga: Är det korrekt att be flera obligatoriska böner med en Tayammum eller måste man genomföra en Tayammum för varje bön?

Svar: Allâh (ta´âlâ) har låtit Tayammum ersätta tvagning. Det som är tillåtet att göra efter tvagning är tillåtet att göra efter Tayammum. Visserligen säger hadithen att en Tayammum täcker enkom en bön, men den är svag. Det är alltså tillåtet att be flera böner efter en Tayammum.