Tawhîds stora belöning

Publicerad: 2011-03-09
Författare: Imâm ´Abdur-Rahmân bin Hasan Âl ash-Shaykh
Källa: Fath-ul-Madjîd, sid. 48

 

at-Tirmidhî rapporterade – och förklarade hadîthen vara god – från Anas som berättade att han hörde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) säga:

”Allâh (ta´âlâ) sade: ”Människa! Om du skulle komma till Mig med synder som motsvarar nästan hela världen och träffa Mig utan att ha satt någon vid Min sida, skulle Jag ha kommit till dig med lika mycket förlåtelse.”

I denna hadîth finns det ett bevis för Tawhîds stora belöning och Allâhs vida givmildhet, generositet och barmhärtighet.

Däri avvisas Khawâridj som gör Takfîr på muslimen på grund av en synd. Likaså avvisas Mu´tazilah som anser att han hamnar mellan två stadier, nämligen i en trotsig synd. De säger att han varken är troende eller otrogen och att han kommer att vistas i helvetet för alltid.

Det korrekta är Ahl-us-Sunnahs åsikt. De säger att man varken skall beröva honom namnet ”troende” helt och hållet eller ge honom det namnet helt och hållet. De säger att han är en ”olydig troende” eller ”troende med sin tro och syndare med sin synd”. Detta bevisas av Qur’ânen, Sunnah och Salafs enighet.