Tawhîd-ur-Rubûbiyyah bevisar Tawhîd-ul-Ulûhiyyah

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”Vad berör Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, så bekräftas den av muslimer och otrogna. Skolastikerna bekräftar den också i sina böcker, men bara den räcker inte.”

Till och med Iblîs sade ”Herre!” Han erkände sin Herres herravälde:

قَالَ رَبِّ بِمَآ أَغْوَيْتَنِي

”Han sade: ”Herre! Eftersom Du har kommit mig att begå ett felsteg…”1

Han erkände att Allâh är hans Herre. Och det är Iblîs vi talar om.

Ibn-ul-Qayyim (rahimahullâh) sade:

”… men bara den räcker inte. Den är rentav ett bevis mot dem.”

Tawhîd-ur-Rubûbiyyah är ett bevis för Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det bevisar Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det nämns för att det skall fastställas att endast Allâh får dyrkas. Det skall inte bara tros på det.

115:39