Tawhîd-ul-Hâkimiyyah är Ikhwâniyyûns Tawhîd

Fråga: Angående indelningen av Tawhîd i fyra kategorier som Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, Tawhîd-ul-Ulûhiyyah…

Svar: Det finns inga fyra. De är tre kategorier; Tawhîd-ur-Rubûbiyyah, Tawhîd-ul-Ulûhiyyah och Tawhîd-ul-Asmâ’ was-Sifât. Det finns inga fyra. Vad säger han? Vilka är de fyra?

Frågeställare: Den fjärde är Tawhîd-ul-Hâkimiyyah.

Svar: Hâkimiyyah innefattas av Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det där finns hos Ikhwâniyyûn. Det är de som säger ”Tawhîd-ul-Hâkimiyyah”. Det innefattas som sagt av Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Ty det är en dyrkan av Allâh att tillämpa Sharî´ah. Det innefattas alltså av Tawhîd-ul-Ulûhiyyah. Det finns ingen nytta av att särskilja den.