Tawhîd skall inte tas från Sayyid Qutb

Boken ”Fî Dhilâl-il-Qur’ân””, av Shaykh Sayyid Qutb (rahimahullâh), är en av de moderna Qur’ân-tolkningarna som är baserade på åsikter, inte på  berättelser och rapporteringar.”

”Han kan göra misstag i formuleringar och uttala sig dåligt och olämpligt. Det förekommer på grund av hans retorik och för att han använder sina egna uttryck. Därför förekommer det i Sayyid Qutb’s ord saker som är olämpliga. I Sayyid Qutb’s ord, i hans böcker rörande Qur’ân-tolkningar och andra utöver dem, förekommer olämpliga och opassande ord som en muslim inte skall yttra och säga.

”Vad gäller den som säger att ingen förklarade Tawhîd lika bra som Sayyid Qutb, så är detta inte alls rätt. Tawhîd skall inte tas från Sayyid Qutb, utan från de precisa lärdas tal, som t ex al-Bukhârî och andra än al-Bukhârî, som hämtade berättelsekedjor och hadîther från Allâh’s sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och förklarade Tawhîd och klargjorde Tawhîd och Tawhîd’s realia.