Tawhîd – det orubbliga fortet

Publicerad: 2009-01-15
Författare: Imâm Ibn Qayyim-il-Djawziyyah
Källa: al-Fawâ’id, sid. 86-87
Maktabah ar-Rushd, 1424/2003

 

Vad Hans fiender beträffar, räddar Han dem från detta livs svårigheter:

”När de går ombord på båten, tillber de Allâh med ren och uppriktig tro; men när Han har låtit dem stiga i land, sätter de gudar vid Hans sida.”1

Vad Hans vänner beträffar, räddar Han dem både från detta livs svårigheter och från svårigheterna i livet efter detta. Således sökte Yûnus skydd hos Honom och till följd därav räddade Allâh honom från mörkret. Sändebudens anhängare sökte skydd hos Honom och till följd därav räddade Allâh dem från avgudadyrkarnas tortyr i detta liv och det som väntar avgudadyrkarna i livet efter detta.

När Farao sökte skydd hos Honom under tiden som han såg döden i vitögat, var det allt förgäves. Det är lönlöst att börja tro ögonblicket innan döden.

Så här ser Allâhs sätt med tjänarna ut. Det finns inget som avvärjer världens svårigheter som Tawhîd. Detta är anledningen till att man enbart skall tillbe Allâh och propagera ren Tawhîd när det råder svåra tider. Det finns ingen person som upplever en svårighet och ber till Allâh såsom Yûnus tillbad Honom, utan att Allâh underlättar det för den drabbade.

Det finns inget annat än avguderi som leder till väldiga svårigheter. Det finns inget annat än Tawhîd som räddar en från dem. Tawhîd är skapelsens tillflyktstad, skydd och fort – och i Allâhs Hand ligger all framgång.

1 29:65.