Tawâf-ul-Wadâ´ måste vara det sista man gör

Fråga: Vad är domen för Tawâf-ul-Wadâ´?

Svar: Tawâf-ul-Wadâ´ är obligatoriskt för varenda en som har varit i Makkah för att vallfärda eller göra ´Umrah och skall lämna staden. Det är det dock inte om man kommer till Makkah för att arbeta, besöka en släkting och dylikt.

Tawâf-ul-Wadâ´ måste vara det sista man gör. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Ingen skall gå förrän hans sista handling blir Tawâf runt Huset.”1

Dock tillåter de lärda personen som har gjort Tawâf-ul-Wadâ´att fixa saker och ting på vägen som att köpa något till vägen eller vänta på resekamraterna och bege sig så fort de kommer. Men den som gör Tawâf-ul-Wadâ´ och sedan avser att stanna kvar för något syfte än de omnämnda syftena, måste göra om sin Tawâf-ul-Wadâ´.

1 Rapporterad av Muslim och andra. al-Bukhârî rapporterade den på ett liknande sätt. Den nämns i ”al-Irwâ’” (1086) och ”Sahîh Abî Dâwûd” (1747).