Tawâf-ul-Wadâ´ efter ´Umrah

Fråga: Måste personen som har gjort ´Umrah också göra Tawâf-ul-Wadâ´?

Svar: Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förpliktigade endast vallfärdaren att avsluta med Tawâf-ul-Wadâ´. Det har inte rapporterats att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde dem som gör ´Umrah att också göra Tawâf-ul-Wadâ´. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) gjorde ´Umrah fyra gånger och det rapporteras inte att han gjorde Tawâf-ul-Wadâ´.