Tawâf-ul-Wadâ´ efter ´Umrah 3

Fråga: Består ´Umrah av Tawâf-ul-Wadâ´?

Svar: Det råder delade åsikter om Tawâf-ul-Wadâ´ är en plikt i både vallfärden och ´Umrah eller endast i vallfärden? Det andra alternativet verkar tillsynes vara det korrekta och Allâh vet bättre.