Tawâf-ul-Wadâ´ efter ´Umrah 2

Fråga: Vad är domen för Tawâf-ul-Wadâ´ för personen som har gjort ´Umrah?

Svar: Den korrekta åsikten är att det är obligatoriskt. Det enda undantaget är om personen återvänder hem direkt efteråt. Om han gör Tawâf, Say´, klipper sig och sedan hoppar in i bilen och kör direkt därifrån, räcker den första Tawâf. Annars måste han göra Tawâf när han vill lämna staden ehuru han stannar där endast en timme.