Tawâf-ul-Ifâdhah har ingen begränsad tid

Fråga: Vad är domen för att skjuta upp på Tawâf-ul-Ifâdhah till den 16 Dhûl-Hidjdjah om personen efterlever den större frigörelsens domar?

Svar: Det är harmlöst att skjuta upp på Tawâf-ul-Ifâdhah. Den har ingen begränsad tid. Men ju tidigare den utförs under ´Îd-dagarna desto bättre är det. Det är bättre att utföra den den 11:e än den 13:e och så vidare. Ju tidigare desto bättre. Den har dock ingen begränsad tid. Men om det är möjligt så är det bättre att utföra den snarast. Om det finns en stor trängsel eller om personen är sjuk, så är det ingen fara att skjuta upp på den.