Tawâf runt gravar och dess domar

Fråga: Vad är domen för personen som gör Tawâf runt gravar samtidigt som han ber de begravda att medla för honom inför Allâh?

Svar: Det är avguderi. Det är inte tillåtet att göra Tawâf runt någon eller något frånsett Ka´bah. Det är inte tillåtet att göra Tawâf runt något på jordens yta frånsett Ka´bah som är Allâhs antika hus. Det är alltså inte tillåtet att göra Tawâf runt gravar.

Om han gör Tawâf runt gravar för att komma dem närmare, så är handlingen större avguderi.

Om han gör Tawâf runt dem för Allâhs sak och utav dyrkan till Allâh, så är handlingen en innovation och olovlig.