Tawâf och Sa´y med parfym på Ihrâm

Fråga: En person gjorde Tawâf och Sa´y med rester av parfym på hans Ihrâm som han inte hade tvättat bort. Är hans handling giltig eller måste han sona?

Svar: Om han inte visste om det, är han inte ålagd något. Om det skedde avsiktligt måste han sona. Antingen slaktar han ett lamm, föder sex fattiga människor eller fastar tre dagar. Det vill säga om han kände till parfymen och lät bli att tvätta bort den.