Tawâf inom Ka´bahs stenkomplex (الحجر)

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/778)

1044 – Jag frågade min fader om en man som går innanför stenkomplexet (الحجر) när han varvar Huset. Han svarade:

Jag anser att han ska ta om sin varvning från Svarta stenen.”