Tavlor som visar människans färd från graven till Domedagen

Fråga: Vad är domen för att sätta upp tavlor som visar vad som händer med människan från att hon läggs ned i graven till dess att hon träder in i paradiset eller helvetet med tanke på att dessa tavlor inte har någon stämpel från ministeriet?

Svar: Det är obligatoriskt att förstöra dessa tavlor och gripa och straffa den som hänger upp dem och ritar dem. Det är inte tillåtet. Det är en innovation. Det har aldrig skett tidigare. Det löfte om nåd och hot om straff som står i Qur’ânen och Sunnah räcker. Det finns inget behov av tavlorna. Det finns risk att de eskalerar och att det börjar stå att olika individer är Awliyâ’ och att de får regnet att falla och så vidare. Detta banar vägen för det. Det skall inte skrivas på gravarna. Det skall inte skrivas på gravplatserna eller på portarna till gravplatserna. Inget skall skrivas. Aldrig! Nästa liv skall inte ritas, vilket vissa okunniga människor gör när de ritar paradiset och helvetet och gör tavlor av det och visar paradiset, helvetet, Vägen och Vågen. Allt det är dumheter. Frågor som berör nästa liv och det dolda skall inte föreställas eller ritas som tavlor.