Tävlingar om priser

Fråga: Vad är domen för en tävling om en av parterna lägger ett pris i potten?

Svar: Det är tillåtet inom de tre sakerna som föreskriften tillåter:

1 – Bågskytte.

2 – Kamelkapplöpning.

3 – Hästkapplöpning.

Fråga: Omfattas inte brottning av det?

Svar: Brottning omfattas inte av det.

Fråga: Det har bekräftats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brottades med Rukânah om ett lamm och brottade ned honom.

Svar: Nej. Han brottades med honom om att han skulle konvertera till islam, vilket han gjorde.

Fråga: Om båda brottarna lägger ett pris i potten då?

Svar: Du menar att de exempelvis säger:

”Om jag vinner får du 100 av mig och om du vinner får jag 100 av dig.”?

Frågeställare: Ja.

Ibn ´Uthaymîn: Det är ju det vi talar om. Men om en av dem lovar den andre 100 om han besegrar honom och den andra parten lägger inte ut något, så är det inte vadslagning. Det är okej.

Fråga: Om en tredje part står för priset då?

Svar: Det är inga problem.

Fråga: Gäller det alla tävlingar eller bara de tre?

Svar: Det gäller alla tävlingar frånsett de förbjudna.

Fråga: Är det tillåtet?

Svar: Förbjudna tävlingar är inte tillåtna.

Fråga: Jag menar om det är tillåtet att den tredje parten står för priset i dessa tävlingar.

Svar: Exempel på tillåtna tävlingar är löpning och en person säger:

”Den av er två som vinner får 100 av mig.”

Det är okej. Ett annat exempel är brottning och att en person säger:

”Den av er två som vinner får 100 av mig.”

Det är okej eftersom det anses vara en bonus och morot. Men om båda parterna lägger ett pris i potten på så sätt att man antingen förlorar det eller också vinner det, så är det endast tillåtet i de tre omnämnda tävlingarna.