Taslîm mot Qiblah innan höger och vänster

Publicerad: 2010-06-20
Talare: Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)
Källa: Silsilat-ul-Hudâ wan-Nûr (9)

 

Fråga: Hur brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) göra Taslîm i bönen? Nämns det att han först gjorde Taslîm mot Qiblah innan han gjorde det till höger och vänster?

Svar: Denna detaljering saknar grund i Sunnah. Han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) brukade vända sig till höger och säga:

”as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâh.”

Därefter vände han sig till vänster och sade:

”as-Salâmu ´alaykum wa Rahmatullâh.”

Denna detaljering saknar grund i Sunnah. Vissa rättsskolor, som ash-Shâfi´îs rättsskola, har den åsikten. Det har dock inte nämnts i Sunnah.