Tashahhud för eftersläntrare

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (1/279)

395 – Jag hörde min fader bli frågad om en man som mister flera moment med imamen. Han svarade:

När han mot slutet av bönen sätter sig ned med imamen, ska han upprepa Tashahhud utan att åkalla.”