Tasbîh med högerhanden allena

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Khulâsatu Akhbâr-ir-Rihlah al-Albâniyyah ilâd-Diyâr-il-Misriyyah, sid. 53

En annan sak som jag märkte att vissa gjorde därborta var att när de skulle göra Tasbîh efter bönen, gjorde de det på båda händerna; först räknade de på högerhanden och därefter på vänsterhanden. Det går emot Sunnah. Abû Dâwûd rapporterade att ´Abdullâh bin ´Amr bin al-´Âs (radhiya Allâhu ´anhumâ) sade:

”Jag såg Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) räkna Tasbîh med sin högra hand.”1

Därtill berättade ´Â’ishah (radhiya Allâhu ´anhâ):

Profeten tyckte om att behandla högra sidan först när han tog på sig sina sandaler, kammade sig, tvådde sig och alla andra hans angelägenheter.”2

1as-Sunan (1502). Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan Abî Dâwûd” (1502).

2al-Bukhârî (5854) och Muslim (268).