Tasbîh-bönen är obekräftad

413 – Jag hörde min fader säga:

Mig veterligen är ingenting bekräftat angående Tasbîh-bönen. De lärde har delade åsikter om dess berättarkedja. Mig veterligen är den inte bekräftad.”

Förmodligen försvagade han ´Amr bin Mâlik an-Nukrî.