Tasbîh-bönen är obekräftad

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (2/295)

413 – Jag hörde min fader säga:

Enligt mig är Tasbîh-bönen obekräftad. De är oeniga om dess berättarkedja, men enligt mig är den obekräftad.”

Det verkar som att han försvagade ´Amr bin Mâlik an-Nukrî.