Tasawwuf – Satans fälla

Satan jagar människor med hjälp av Tasawwuf. Via Tasawwuf för han ut dem från Sunnah till innovationer. De säger till syndarna att följa med dem och att de kommer att sluta synda med tiden. De varken påbjuder dem det goda eller förbjuder dem det onda. Nej. De säger till syndarna att följa med dem och därefter kommer de att känna sanningen automatiskt.

Det handlar om utgång. Gå ut med oss så och så länge, säger de. Allt det är falskt och svindleri som sätter stopp för Allâhs sanna religion, Hans skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. De påstår att de får människorna att ångra sig. Visst, men är synder värre än innovationer? Ni tar ut dem från synder och för in dem i innovationer. Innovation är värre än synd. Om de hade vidhållit synder hade det funnits hopp för deras förlåtelse och ånger. Men ni har kört in dem i innovationer och innovatörer tar vanligtvis inte tillbaka sina innovationer!