Tasawwuf är som munkväsen

Fråga: Stämmer det att grunden till Sûfiyyahs villfarelse ligger i att de älskar Allâh extremt mycket utan att bäva för Honom?

Svar: Allâh har inte förskrivit Tasawwuf. De praktiserar något Allâh inte har föreskrivit. Allâh har inte föreskrivit Tasawwuf. Det är som nasaréernas innoverade munkväsen.