Tarâwîh i moskén eller hemuppgifter?

Fråga: Vad är domen för att kvinnan går till moskén för att be Tarâwîh om det leder till att vissa, eller fåtal, rättigheter i hemmet försummas?

Svar: Om det leder till att vissa av handlingarna som kvinnan skall stå för försummas skall hon inte lämna hemmet. Hon skall stanna hemma och göra sina hemuppgifter. Hon kan be hemma. Enligt den korrekta åsikten är det obligatoriskt för henne att göra hemuppgifterna medan det är tillåtet för henne att gå till moskén om hennes utgång inte leder till prövningar.