Tarâwîh är ingen innovation

Fråga: Hur autentiskt är det att ´Umar bin al-Khattâb (radhiya Allâhu ´anh) sade:

”Detta är en förträfflig innovation.”?

Hur avvisas Sûfiyyah för detta tvivel?

Svar: Detta är en språklig innovation. Tarâwîh är ju ingen innovation. ´Umar syftade väl på Tarâwîh? Han samlade alla bakom en imam. ´Umar syftade på det. Det är ju ingen innovation. Det är en Sunnah som sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) praktiserade innan han dog. Han bad tre eller fyra nätter med människorna. När han befarade att bönen skulle bli en plikt för dem, slutade han komma för deras skull. Handlingen förblev rekommenderad och blev aldrig någon plikt. Därefter var Tarâwîh en bekräftad Sunnah från sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) och Salaf. Det är alltså en Sunnah och ingen innovation. ´Umar sade så och syftade på att han samlade alla bakom en imam. Handlingen hade glömts bort. Den var som en ny handling, ty människorna hade glömt bort den. ´Umar upplivade denna Sunnah och samlade människorna bakom en enda imam liksom de gjorde med Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam).