Tar ut bedjande ur raden

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth adh-Dha´îfah (2/322)

922 – Wâbisah bin Ma´bad berättade att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Varför ställde du dig inte i raden eller tog ut en person för att stå med dig? Ta om bönen.”

Mycket svag. Rapporterad av Ibn-ul-A´râbî i ”al-Mu´djam”, Abûsh-Shaykh i ”Târîkh Asbahân” och Abû Nu´aym i ”Akhbâr Asbahân” via Yahyâ bin ´Abdûyah: Qays bin ar-Rabî´ berättade för oss, från as-Suddî, från Zayd bin Wahb, från Wâbisah bin Ma´bad som sade:

”En man ställde sig bakom raden och bad själv. Då sade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade: ”Varför ställde du dig inte i raden eller tog ut en person för att stå med dig? Ta om bönen.”

Berättarkedjan är mycket svag. Qays är svag och Ibn ´Abdûyah är än svagare.

I och med att hadîthen är svag, är det inte föreskrivet att dra tillbaka en person ur en rad för att denne ska ställa sig och be bredvid mannen som står ensam. Det är en bevislös föreskrivning, vilket är otillåtet. Det obligatoriska är att ställa sig i raden, och om den är full ber man ensam. I detta fall är bönen korrekt eftersom Allâh (ta´âlâ) sade:

لاَ يُكَلِّفُ اللّهُ نَفْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا

”Allâh lägger inte på någon en tyngre börda än han kan bära.”[1]

[1] 2:286