Tar Sûfiyyahs Tawassul ut dem från islam?

Fråga: Tar Sûfiyyahs Tawassul ut dem från islam?

Svar: Tawassul är en detaljerad fråga. Om det enbart anses vara Tawassul via rättigheter och ställningar, anses det vara en innovation samt ett medel till avguderi.

Skulle deras Tawassul däremot bestå av att de ber till de döda, slaktar för dem, avlägger löften i deras namn – vilket gravdyrkarna gör idag – anses det vara större avguderi som tar ut dess utövare ur islam. Om de ägnar någon typ av dyrkan till de döda, anses det vara större avguderi.