Tar på sig strumpa efter tvättning av respektive fot

Fråga: En person tvättar höger fot och trär på den med strumpa. Därefter tvättar han vänster fot och trär på den med strumpa. Efter att han har tagit på den vänstra strumpan tar han av högerstrumpan. Är hans tvagning korrekt?

Svar: Ja, den är korrekt.