Tar om al-Fâtihah pga. dålig koncetration

Fråga: Ibland när jag har läst al-Fâtihah i bönen tar jag om den eftersom jag tycker att den lästes snabbt och utan koncentration…

Svar: Nej. Läsning av al-Fâtihah är en pelare och en pelare får inte upprepas. En pelare i bönen får inte upprepas. Det räcker att du läser en gång. Det är som Sudjûd; du får inte göra Sudjûd en tredje eller en fjärde gång. En pelare får inte upprepas.